Szkolenia

W ramach prowadzonej działalności firma Lifts zaprasza Szkolenia na obsługę podnośników

 zainteresowanych na szkolenia praktyczne oraz teoretyczne z zakresu obsługi podestów ruchomych, zwyżek typu nożycowego lub wysięgnikowego. Kurs przeznaczony jest dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach operatorów podestów ruchomych takich jak podnośniki nożycowe, podnośniki wysięgnikowe (teleskopowe lub przegubowo-teleskopowe).

Podczas szkolenia omawiane będą następujące zagadnienie:

  • podział podestów ruchomych,
  • podstawowa wiedza z zakresu budowy zwyżek,
  • obowiązki operatora przed przystąpieniem do pracy, w jej trakcie oraz po zakończeniu pracy na podestach ruchomych,
  • BHP – bezpieczne użytkowanie podnośników,
  • podstawowe informacje na temat UDT,
  • zajęcia praktyczne,

 

Powyższe szkolenia kończy się egzaminem przed komisją egzaminacyjną Urządu Dozoru Technicznego z siedzibą w Bydgoszczy na terenie firmy Lifts.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi każdy operator podestów ruchomych powinien posiadać uprawnienia UDT na ich obsługę.

Kandydat powinien posiadać:

  • wykształcenie minimum podstawowe,
  • ukończone 18 lat,
  • aktualne badania lekarskie.

Pliki do pobrania: